YARIŞMA HAKKINDA

NE TÜR PROJELER KATILABİLİR?

Yarışma geniş anlamda alüminyumun geri dönüşümü ve yaşamsal faydalarını kapsayan teknolojik içerikli tüm çalışmalara açıktır (teorik bir araştırma, deneysel bulgu, endüstriyel ölçekte proses, vb).

Alüminyum içeren atıkların (kullanılmış alüminyum atıkları, hurda, cüruf, proses artığı vb) toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçlerinin bütününü kapsar (teknoloji ve proses geliştirme, sürdürülebilirlik ve çevre etkilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar, envanter, sertifikasyon).

KİMLER KATILABİLİR?

• Üniversiteler ve akademisyenler (bireysel veya ilgili birimler)
• Şirketler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri
• Profesyoneller, yöneticiler, mühendisler
• Lisansüstü öğrenciler

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi: 4 Eylül 2023
Jüri Ön Değerlendirmesi: 11-15 Eylül 2023
Jüri Final Değerlendirme Toplantısı: 21 Eylül 2023
Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 30 Eylül 2023
Ödül Töreni: 12 Ekim 2023

ÖDÜLLER

Geri Dönüşüm Proje Yarışması’nda Birinci Seçilen Projeye 50.000 TL, İkinci Seçilen Projeye 30.000 TL, Üçüncü Seçilen Projeye 20.000 TL para ödülü verilecektir.

Jüri tarafından seçilen projeler, TALSAD’ın iletişim ağları üzerinden tanıtılacak ve proje geliştirme amaçlı finansal arayış, dış destekli proje geliştirme, sponsor olanakları gibi konularda yönlendirme yapılacaktır.

PROJE YARIŞMASININ AMAÇLARI

• Alüminyumun geri dönüşümü alanında yenilikçi girişimlerin desteklenmesi ve teknoloji gelişimi sağlanması,
• Alüminyumun geri dönüşümü ile ilgili olarak teknoloji, proses tasarımı, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve mevcut uygulamaların iyileştirilmesi
• Alüminyumun geri dönüşüm teknolojilerinde teknik bilgi birikiminin güçlenmesi ve geri dönüşüm konusunda farkındalık ve duyarlılığın arttırılması,
• Alüminyumun geri dönüşümü ile ilgili veri kalitesinin geliştirilmesi, atık ve geri dönüşüm süreçlerine ilişkin güçlü bir envanter oluşturulması,
• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Sıfır Atık” projesi, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat (Green Deal) ve T.C. Çevre mevzuatı ile ilgili politika hedeflerine ve sektörün sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına katkıda bulunulması,
• Türk alüminyum sektörünün ilerleyen dönemlerdeki küresel rekabet gücünün korunması ve güçlendirilmesi.